MRAS-etähuoltoliittymä

Kehittämämme Maantec Remote Access System-huoltoliittymä mahdollistaa vikadiagnostiikan ja tietyissä tilanteissa jopa korjaamisen gsm-verkon välityksellä.

Toimintahäiriön yllättäessä otamme etäyhteyden nosturin ohjausjärjestelmään, ja esimerkiksi anturivian kyseessä ollessa pystymme kalibroimaan tai jopa irtikytkemään viallisen komponentin järjestelmästä ja näin mahdollistamaan töiden jatkumisen˟. Tämän jälkeen varmistamme varaosasaatavuuden ja sovimme huoltoajankohdan yhdessä asiakkaan kanssa.

Vältä turhat ajelut korjaamolle, valitse siis Effer ja MRAS matkaan!

˟Mikäli irtikytkentä ei aiheuta turvallisuusriskejä.

MRAS1

—————————-

We have developed Maantec Remote Access System wich allows fault diagnostics and even repairing in some cases trough gsm-network.

In case of malfunction, we create remote access to control system of crane and e.g. case of sensor-fault we can calibrate or disconnect sensor from system and you are able to continue working˟. After that we verify inventory of spare parts and settle date for repairing with customer.

Avoid pointless driving to workshop, choose EFFER and MRAS, they keep you going!

 

˟As long as disconnection doesn´t cause safety risk.